Poster z našeho workshop v červnu od Jana Dostalíka o urbanismu a územním plánování

V příštích týdnech budeme zveřejnovat postery, který byly vystavení na našem workshopu v červnu v Kobylí jako přehled o aktuálních projektů v oboru environmentálních dějin.

Jako první poster vám představujeme poster historika architektury a urbanismu Jana Dostalíka z Masarykovy Univerzity v Brně.

Dostalik_poster

Leave a Reply

Your email address will not be published.