Military and Postmilitary Landscapes

Pozvánka na konferenci 

Dear colleagues,

The Historical Geography Research Centre has the honor of inviting you to join the Military and Postmilitary Landscapes conference that is held under the Central European Conference of Historical Geographers series. The conference takes place in the heart of Europe, the historical city of Prague, Czechia, on February 14–15, 2018.

The conference focuses on the historical and geographical contexts of causes, course, consequences and interpretations of diverse conflicts. Especially, it aspires on rich discussion of the changes within places, regions and landscapes caused by the broadly understood processes of militarization and demilitarization, in different temporal, spatial and societal contexts.

At this moment, you can register for the conference and submit paper as well as complete session proposals. The deadline for the submission is November 16, 2017.

The registration form together with all important information can be found in the attached 1st circular or on the conference website (www.historickageografie.cz/cechg2018).

Should you need further information, please contact Michal Semian (semian@natur.cuni.cz).

Please share this circular at your will.

We look forward to meeting you in Prague

With my best regards

On behalf of the LOC

Michal Semian

Akademický speed dating

Milé kolegyně, milí kolegové,
ve dnech 13. -15. září 2017 se v Olomouci koná 11. sjezd českých historiků a historiček (SČHH). Snad vůbec poprvé se v rámci SČHH prezentují environmentání dějiny. Četné zastoupení environmentálních historiků a historiček nejen z Česka, ale i ze zahraničí chápeme jako příležitost se zase jednou setkat, respektive se navzájem představit. Jménem Dílny environmentálních dějin Česka a Slovenska srdečně zveme všechny příznivce environmentálních dějin na

Akademický
Speed Dating
pro environmentální historiky a historičky
v Olomouci, Svatováclavský pivovar, Mariánská ulice č. 4
ve středu 13. září 2017
12:30-13:00

Smyslem akademického speed datingu je nezávazné, krátké seznámení podle pravidel „rychlého rande“. Mluví se vždy v páru. Během několika krátkých kol budou mít účastníci příležitost seznámit se s vědeckou činností protějšku, jakým výzkumem už se zabýval, na čem právě pracuje, co plánuje. Pro ty z nás, kteří už se mezi sebou znají, jde o vítanou příležitost dovědět se o nejnovějších zajímavých projektech, pro nováčky je to výborná šance seznámit se s novými lidmi z oboru.

Svatováclavský pivovar se nachází v bezprostřední blízkosti místa konání volných panelů. Pivovar navíc nabízí polední menu. Rády objednáme stůl a zprostředkujeme předobjednání oběda tak, aby jídlo bylo na 13. hodinu připravené.
Svatováclavský pivovar: http://www.svatovaclavsky-restaurant.cz/

Prosíme o přihlášky nejpozději do 8. září 2017 na adresu pavla.simkova@rcc.lmu.de nebo jana.pinosova@arcor.de.

Jménem Dílny evironmentálních dějin srdečně zdraví a na Vaši účast se těší
Pavla Šimková a Jana Piňosová

East Side Story of Ecological Globalization

East Side Story of Ecological Globalization – workshop historiků a historiček environmentálních a východoevropských dějin v Řeznu, 16.-17. května 2017

přednáší a účastní se mj.: Donald Worster, Julia Obertreis, Melanie Arndt, Christoph Mauch, Marc Ellie … etc.

další informace resp. program najdete zde:

http://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/veranstaltungen/2017/2017_16_05_Workshop_Program.pdf

 

CALL FOR PAPERS – Hydroimperialism, hydrocapitalism, comunism and crises

CALL FOR PAPERS

Hydroimperialism, hydrocapitalism, comunism and crises

Workshop

Lisbon, July 6-7, 2017

Ana Paula Silva, Jiří Janáč, Benjamin Brendel were engaged in a 2016 ICOHTEC Congress session (Hydroimperialism, hydrocapitalism, communism and what else?) based on the assumption that dams are often seen as classic examples of technologies of display, used by central governments to demonstrate and legitimize their political and economic power. While big dams were predominantly- designed, and interpreted as means to control nature, it has been noted that construction of dams, as well as any other measure aimed at regulating water, constitutes and represents various forms of political power. Not only water courses, but also entire societies were disciplined and controlled by means of water management – such was the core of the hydraulic mission (Molle et al. 2009). Thus, dams embodied preconceptions not only about nature, but also about peripheries and local knowledge, peoples, societies and cultures and systems of governance.

Therefore, we argued that construction of a dam and its design reveals existing power hierarchies. Following Sara B. Pritchard and her concept of hydroimperialism, we asked how did dam building, i.e. hydraulic knowledge and water regulation practices, „reveal and reproduce unequal power relations predicated upon expansionists mentality” associated with European modernism (Pritchard, 2012)? To answer such a question, we focused on the centre-periphery relations and study how the lofty concepts and visions of dams, developed in imperial centres and promoted by their local representatives – hydraulic engineers, interacted with local knowledge and culture. How visions of colonizers (developers, hydraulic engineers, agencies) and local inhabitants and experts were juxtaposed and negotiated in the designing and development of dams. And therefore how power was negotiated through the dambuilding process.Thus, we primarily focused on African colonies of Portugal and formally independent communist countries of Eastern Europe, which we see as a part of the informal soviet empire. Further we connected both phenomena: dam building in Africa and Soviet ‘imperialism’ through a presentation about the Egypt case-study. We argued that conceptions, regarding water management and dams’ building, are transversal to different forms of imperialism.

Following the session, we agreed on broadening up our previous approach. Despite important differences concerning political development and engineers’ agency, the impact of hydroimperialism could be identified as an important driving force behind construction of large dams, which also resulted either in the outbreak of conflicts or ways of resolving them, as it was the case of the contested “wet dream for Spain” (Swyngedouw, 2015), and the plan to solve tensions in Southeast Asia through an international consortium to jointly manage the Mekong inspired in TVA (Ekbladh, 2002).

Moreover, up to the present, construction of large dams has displaced millions of people, and dramatically altered both ecosystems and social systems centred on rivers across the world, which resulted in both social and environmental crises.

Therefore, the present call has a triple objective: (1) to bring together scholars to discussing papers addressing this multicomplex issue, entangling technical, social and cultural engineering; national, international and global politics; multi-actors’ agency; economics; and environmental studies related to large dams building; (2) gather case studies from as many different settings as possible; (3) collect works for a collective publication, either a book or a journal special issue. That depends of the number of participants, the result of the discussions, etc.

We are principally interested in papers dealing directly with dam building, but papers dealing with other water governance projects (water management, regulations, canals, irrigation etc.) in (quasi) imperial settings will be welcomed.

Submission of abstracts should be done no later than April 30th. Participants should send a short CV (200 words) and an abstract (max 300 words) to apl.silva@fct.unl , jira.janac@gmail.com and Benjamin.Brendel@gcsc.uni-giessen.de

Papers acceptance communication – May 15th

Final programme communication – May 31st

Pre-circulation of papers deadline – June 18th

Venue – Faculty of Sciences and Technology, NOVA – New University of Lisbon, Caparica Campus, Portugal.

Registration fee – 50 €

Accommodation – http://sas.unl.pt/alojamento/alojamento/rfs/residencia-frausto-da-silva, assistance can be provided for booking, though we cannot pay for attendees’ accommodation.

The site is located a 10 minutes’ bus ride from Caparica beaches.

Nabídka práce pro zájemce o environmentální dějiny

Herder-Institut v hesenském Marburgu vypsal doktorandské místo pro historičky a historiky v rámci projektu “Soudobé dějiny udržitelnosti”.  Projekt se regionálně soustředí na střední Evropu, úkolem zájemkyně resp. zájemce je zpracovat téma k environmentální resp. ekologické udržitelnosti na příkladu Československa (nebo Polska) sedmdesátých let.

Podrobnější informace najdete zde:

http://www.hsozkult.de/job/id/stellen-14437

Cyklus přednášek v Brně o environmentálních dějinách

Na katedře environmentálních studií v Brně probíhá tento semestr cyklus přednášek, který se dotýkají taky environmentálních dějin, jako například

10.4.2017: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR: Šumavské lesy v environmentálně-historické perspektivě

Celý cyklus a další informace najdete tady:
http://humenv.fss.muni.cz/aktivity/blok-expertu

CfP: Environmentální panel na Sjezdu českých historiků 2017

Rádi bychom vás vyzvali k podávání návrhů na příspěvky do panelu 11. sjezdu českých historiků, který se uskuteční ve dnech 13.-15.9.2017 v Olomouci. Panel, který se zabývá otázkou dalšího vývoje environmentálních dějin v českém prostředí, nese název:

P48 – Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí (garanti Doubravka Olšáková, Jiří Woitsch)

Návrhy možno podávat do 31. prosince 2016 do formuláře na vaší osobní
stránce, kterou získáte předregistrací. Informace o předregistraci
naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/registrace/

Každý panel může mít až tři časové bloky. Na každý blok je vyhrazen čas v rozmezí 1h 45 minut, optimální je počet čtyř příspěvků v jednom bloku (každý příspěvek má vyhrazen 20 minut, 25 minut je věnováno prostoru na diskusi).

V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů neváhejte kontaktovat garanty panelu Doubravku Olšákovou ( olsakova@usd.cas.cz) a Jiřího Woitsche (jiri.woitsch@post.cz).

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Řada zajímavých odkazů, pracovních možností a nový Open Access journal History of Environment and Society

Pracovní možnost: RA in #envhum #envhist at @env_and_society portal! learn new skills, join a great team! http://bit.ly/1T1IHXh  deadline 18.05.2016

Doktorské studium na Rachel Carson Center v Mnichově: RCC doctoral program in #environment and #society, welcomes applications for 2016/17 until 15.5.16

Nový časopis: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503568676-1