Monthly Archives: October 2015

Diskuse “Stěžejní úkol RVHP – aneb jak to bylo s počátky ekologického vzdělávání”

Pracovní skupina pro environmentální dějiny v Ústavu pro soudobé dějiny Vás srdečně zve na první z kulatých stolů “Jak si to pamatuji”, které jsou koncipovány jako diskuse s pamětníky na téma environmentálních dějin v Československu po roce 1945.

Prvním hostem je PhDr. Dana Kvasničková, bývalá československá koordinátorka stěžejního úkolu RVHP na téma ekologického vzdělávání a pozdější zakladatelka Klubu ekologické výchovy (KEV), která bude hovořit na téma: “Stěžejní úkol RVHP? – aneb jak to bylo s počátky ekologického vzdělávání v ČSSR”.

Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2015 od 14.30h na Puškinově náměstí 9, Praha 6 (6. patro).