Postery z našeho workshopu v Kobylí 2015

Jarmila Burianova: Historicka klimatologie
PDF

Jan Dostalík: Ekologicky orientované směry v československém urbanismu a územňím plánovaňí (1900-1970)
PDF

Jana Piňosová: Příroda jako inspirace. Dějiny ochrany přírody v českých zemích do roku 1933
PDF

Jiří Woitsch: Krajina ve sťínu železné opony
PDF

Klára Woitschová: Je to pŕíroda či ne? – Heraldika – stylizace nebo odraz reality?
PDF