Monthly Archives: November 2016

CfP: Environmentální panel na Sjezdu českých historiků 2017

Rádi bychom vás vyzvali k podávání návrhů na příspěvky do panelu 11. sjezdu českých historiků, který se uskuteční ve dnech 13.-15.9.2017 v Olomouci. Panel, který se zabývá otázkou dalšího vývoje environmentálních dějin v českém prostředí, nese název:

P48 – Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí (garanti Doubravka Olšáková, Jiří Woitsch)

Návrhy možno podávat do 31. prosince 2016 do formuláře na vaší osobní
stránce, kterou získáte předregistrací. Informace o předregistraci
naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/registrace/

Každý panel může mít až tři časové bloky. Na každý blok je vyhrazen čas v rozmezí 1h 45 minut, optimální je počet čtyř příspěvků v jednom bloku (každý příspěvek má vyhrazen 20 minut, 25 minut je věnováno prostoru na diskusi).

V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů neváhejte kontaktovat garanty panelu Doubravku Olšákovou ( olsakova@usd.cas.cz) a Jiřího Woitsche (jiri.woitsch@post.cz).

Těšíme se na Vaše příspěvky!