All posts by Pavla Šimková

CfP: Environmentální panel na Sjezdu českých historiků 2017

Rádi bychom vás vyzvali k podávání návrhů na příspěvky do panelu 11. sjezdu českých historiků, který se uskuteční ve dnech 13.-15.9.2017 v Olomouci. Panel, který se zabývá otázkou dalšího vývoje environmentálních dějin v českém prostředí, nese název:

P48 – Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí (garanti Doubravka Olšáková, Jiří Woitsch)

Návrhy možno podávat do 31. prosince 2016 do formuláře na vaší osobní
stránce, kterou získáte předregistrací. Informace o předregistraci
naleznete na http://historieolomouc2017.upol.cz/registrace/

Každý panel může mít až tři časové bloky. Na každý blok je vyhrazen čas v rozmezí 1h 45 minut, optimální je počet čtyř příspěvků v jednom bloku (každý příspěvek má vyhrazen 20 minut, 25 minut je věnováno prostoru na diskusi).

V případě jakýchkoliv dotazů či jiných podnětů neváhejte kontaktovat garanty panelu Doubravku Olšákovou ( olsakova@usd.cas.cz) a Jiřího Woitsche (jiri.woitsch@post.cz).

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Diskuse “Stěžejní úkol RVHP – aneb jak to bylo s počátky ekologického vzdělávání”

Pracovní skupina pro environmentální dějiny v Ústavu pro soudobé dějiny Vás srdečně zve na první z kulatých stolů “Jak si to pamatuji”, které jsou koncipovány jako diskuse s pamětníky na téma environmentálních dějin v Československu po roce 1945.

Prvním hostem je PhDr. Dana Kvasničková, bývalá československá koordinátorka stěžejního úkolu RVHP na téma ekologického vzdělávání a pozdější zakladatelka Klubu ekologické výchovy (KEV), která bude hovořit na téma: “Stěžejní úkol RVHP? – aneb jak to bylo s počátky ekologického vzdělávání v ČSSR”.

Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2015 od 14.30h na Puškinově náměstí 9, Praha 6 (6. patro).

Zpráva z workshopu v Kobylí je tady!

Čím to je, že čeští historici pořád ještě nemají rádi environmentální dějiny? Je potřeba mít z interdisciplinarity strach, nebo se bez ní naopak neobejdeme? Potřebujeme environmentální dějiny, nebo stačí historičtí geografové na všechno sami? A jsou na tom Slováci hůř než Češi?

Všichni, kteří chtějí zavzpomínat na náš workshop o environmentálních dějinách Česka a Slovenska a všichni, kteří ho k vlastní škodě propásli, si o něm můžou přečíst zde:

Zpráva Kobylí

 

DSC_0749DSC_0841

DSC_0191