Monthly Archives: September 2015

Environmentální dějiny, Sýrie a uprchlíci v Evropě

Tento krátký komiks vysvětluje v 5 minutách, jak souvisí válka v Sýrii a následující uprchlická vlna v Evropě s proměnou klimatu v Sýrii.
Vedle vysvětlení současné situace je to dobrý příklad důležitosti vztahů přírody a člověka a také toho, že perspektiva environmentálních dějin pomáhá lépe porozumět současnému dění.

http://www.upworthy.com/trying-to-follow-what-is-going-on-in-syria-and-why-this-comic-will-get-you-there-in-5-minutes?g=5