Monthly Archives: May 2017

East Side Story of Ecological Globalization

East Side Story of Ecological Globalization – workshop historiků a historiček environmentálních a východoevropských dějin v Řeznu, 16.-17. května 2017

přednáší a účastní se mj.: Donald Worster, Julia Obertreis, Melanie Arndt, Christoph Mauch, Marc Ellie … etc.

další informace resp. program najdete zde:

http://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/veranstaltungen/2017/2017_16_05_Workshop_Program.pdf