Monthly Archives: February 2015

CfP Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás upozornit na konferenci Státního oblastního archivu v Praze, Muzeum Podblanického a Ústavu pro soudobé  dějiny AV ČR, v. v. i. s tématem: Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století. Budou tam i okruhy k environmentálním aspektům migrací.

Byly stanoveny tři tematické okruhy:
• migrace z důvodu vzniku vojenských cvičišť respektive válečných událostí
obecně)
• migrace z ekonomických důvodů (těžba nerostných surovin, výstavba
vodních děl, přísun pracovních sil pro těžký průmysl apod.)
• migrace z politických důvodů

Níže najdete pozvánku.

Call-for-papers-Migrace.pdf